Chì chóp (chì ngược ) làm lưỡi câu cá

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
các loại chì ngược

Các loại chì ngược,làm lưỡi câu lục,ngũ,tứ